دِلــــ....کَــنـــده امــــ....

 

 خَستـــــه امـــ.....نَــه اینکــــه کــوه کَــنـــــده باشمــــ.....

دِلـــــــ ............کـَــــ نـــــــــ ده امــــــــ............... 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
آسمان من

هم پستت زیباست [دست] هم عکسش [دست] هم وبلاگت [دست] موفق باشی[ماچ]