حـــــــرف دل

بعضیا تو زندگیت نقش دیوارو بازی میکنن،نه میتونی خرابشون کنی!...نه میتونی تکیه بدی.....

اسفند 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
اسفند 91
2 پست
دی 91
14 پست